(Emiši - nikoli strach z myši!)Motto moderní, leč malé, ČR:
Když budem poslouchat velké sráče,
budeme jenom malý sráči!!!Zpráva dne:
1/2 nakoupených psychia. léků v PN Dobřany jde na černý trh!!!
Tyto Insignije jsou navrženy jako nové vojenské insignije České Armády podle vlajky fotbalového klubu Slávie, kteroužto chápu jako původní Českou vlajku, vycházející ze slovanské vlajky, a Rudá hvězda (či pentagram!) značí
Manatin boj!


--- centrála pro boj s organizovaným zločinem ---

--- odbor žlutý teror ---

--- k.o. Emiši ---

--- zpráva šéfa ---
--- k.o. Madam Butterfly ---

Upozornění právně nevidomým: Upozorňuji na vyznění tresního zákoníku ČR ve smyslu udání a spoluúčasti: Pokud neudáte trestnou činnost, o níž vám soud doloží vědomí, jste spoluviník se sazbou většinou poloviny trestu viníka odsouzeného za čin spáchaný!!! ;oB
1.11.2023 v ranních hodinách začala kýžená a všemi slušnými matkami žádaná akce „Kolovrat“ namířená proti zneužívání dětí ve velkém. Své svěřence „půjčené“ Ásií bránil vlastním nahým tělem dokonce i p. Kalousek s tím, že má z nás tzv. zvýšenou imunitu (jak je v Čechách dnes ostatně zvykem)... ;o)
6.11.2023 v ranních hodinách začala kýžená a všemi slušnými IŤáky žádaná akce „Give me your handy!“ namířená proti prodávání dat zákazníků SW firem. Své svěřence „půjčené“ skze E.U. brání vlastním nahým tělem dokonce i p. for then L. s tím, že má z nás tzv. zvýšenou imunitu (jak je v E.U. dnes ostatně zvykem)... ;o)


... a pak, že to nepůjde, PČR... ;o)--- Kontakt: +420 605 599 888 ------ smlouva mezi sociální službou a odborem žlutý teror ---
-
--- tzv. QUEER DEAL ---

Obě strany se zavazují všemožně prosazovat „cestu Vyšegrádské Čtyřky“ a nikdy neslevit s cesty takto vytyčené Zákonem Starým, tedy zákonem segregace. Dále se zavazují, touto oficiálně tajnou smlouvou, všemožně zabránit zneužívání života - tak, jak to Bůh či Císař dovolí, a toto se zavazují plnit bez ohledu na své blaho. Projekty bude navrhovat Počítač Matrix s.r.p. na adrese www.santa.com (do 31.12.2024 v testovací režimu učení - ale pak už poslouchat ;o) ), tak jako se starat o běžné psychické zdraví, vy alkoholici, jedince ve zdravější a zdravější společnosti. Je nad Slunce jasné, že toto můžeme vykovati jen do příštího pádu Slunce, tedy konjunkce sfér. Za sociální službu prohlašuji, že výměnou za beztresnestnost, tedy moci světčit výměnou, což je u státního zaměstnance nepřípustné, souhlasí jako taková a nadnárodně.
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-07 11:05] ... právě nyní se nacházím u Českého Ústavního Soudu ve zrychleném řízení ve věci zneužití sociální věci (je sporné, a při soudu o tom anthropologicky přemýtám, jestli těm sockám vadí víc případ „Kolovrat“ nebo případ „Give me your handy!“) přesto, že jsem bránil vlast tak, jak mi president, nejvyšší velitel všech vojsk, nařizuje a kontroluje ono. S toho si vemte poučení milé děti a nehrajte si na Batmany, ještě stále vládne buržoazie - tedy teror žroutů masa!!!!
... a proto páši sebevraždu Světa nocí dlouhých nožů (miliónem útoků dívek do 18-ti nožem na své příbuzné) (heslo dne je - kudlu najdeš v kuchyni - když nefungujou soudy, Batmane) (proto ho tak nesnášíte? - you motherfuckers) (:"Vím, trestat je lidské, bum, bum, bum, ale odpouštět božské, sakra, zase pozdě...":) Černý Král (jako má uniforma... ... přebírá admin webu Bílý Král, majitel Bílé Katany, velmistr NETERY, tedy C:du, SaTaN
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-09 08:54] ... a po zrávách od lásek našich jsme, poprvé hrdě, všichni členové Emiši, cca 1800 hlav bojovně naladěných, emigrovali dnes v ranních hodinách soukromými letadly do Rio de cha Neira, kde budeme vykonávat povinnosti státem nám uložené v dobách, kdy jsme ještě byli Češi. - Stádo do chumlu - péro od VUMLu!!!! ;o) pic SaTaN ... třeba se tady poserte, ale posvátně, ty připíčenej vampýrku Zemane... ;oQ
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-20 09:20] ... a kdyby vám vaši zkorumpovaní fízlové nepomohli na 112 nebo 911 volejte emigrovaný tým českého Emiši, kde se to děje, na čísle +55222311641. Děkuji za pochopení.
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.

P.S.: Proč by nemoh' emigrovat policista a zůstat funční, když máme na tomto světě psychiatra ženu, že pí. Štolfová?, vrchol sado-masochismu...


[2023-11-24 18:17] Napadla mne zajímavá teze a mohla by být náplní nového odboru, když starý musel emigrovat. Nazvěme nový třeba Yellowstone.
Takže náplň: Když každý bude ocele - dobudeme jetele!!! ... i tele... ;o)
bývalý hacker-ITspec našeho odboru White Rider, nynější... MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-26 12:00] Z historie centrály pro boj z organizovaným zločinem dle fylologické hypotézy Sira Vojtěcha v.r.: Centrála pro boj z organizovaným zločinem je v podstatě a vždycky byla ve své podstatě fylozofickou odnoží pravého anarchismu, právě proto, že popírá, trestá a stíhá takové organizace jako je např. Institut falešného Krále a jim podobným „nenuceně“ nenuceným. ;o)
Můj názor je, že se mysky vah neustále převažují, ale můžu s klidem prohlásit, dle své hypotézy, že centrála to drží pod palcem a nechává Institut prostě proběhnout v předem připravených mantinelech. Toť vše k běžné policejní práci...
Nemáte pocit, pane Fiala, že jste poslední dobou zažil film Mechanický Pomeranč?! Je to fízl, ten Váš vězeň je to fízl!!!! Ale mě to nesere... A proto nás už nemáte!!! Emiši, White Rider, Madam Butterfly
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-28 11:45] Myslím, že musím filologickým podkladem vysvětlit jméno a poslání odboru CpBsOZ Žlutý Teror: Věc atreidtská je večná, věřte, že Češi jsou poddaní Harkonenští. Velikost, sklad a různorodost planety Země je vytvotvořena jako nedobytná Kan-Li pevnost - z hlediska dobytí z Vesmíru, pokud jste o tom někdy reálně, např. po shlédnutí filmu Duna, režie David Lynch, podle knihy Frank Herbert: Duna, přemýšleli. Věc Atreidská je věčná, jako náš hack u nich ;o). Není to nic menšího, než-li zničení umění života a kultúry vlády, tedy umění Kan-Li i s jejich domovinami. Tento souboj je starý jako spor Kung-Fu a Kan-Li o jednotu duše národa...
Náš hack nezajišťuje nic jiného, než-li to, že takový sráči, jako jsou Atreidi, si dovolí zaútočit na takové hovado jako je Kan-Li Vesmír a brát to ještě sofistikovaně. ;o)
... i zaútočili, přišli na to, že jejich plán má díru, protože jejich počítač předpokládal asi tak 4x menší planetu, jako z Douglase Adamse, že? To víte hackři - ty nejvyšší budou stále nejvýše, protože existuje tzv. kontinuita, tak se Kan-Li pokouší držet aspoň kultúru vlády antentátem (zlatá kulka sicilská). Po prohře útoku jsme je strategicky zajali, dle Kan-Li, s tím, že jsou kultúrní a nechtějí ztratit svoji kontinuitu - uznali prohru a začal přátelský souboj o nový začátek příště - při další pádu Slunce, tedy konjunkce sfér.
Ale vraťme se k našemu názvu: Znamená to, že Atreidi, vláducí na smlouvu prohry s Kan-Li Evropě, ovládají více či méně okatě Ameriku a Ásii (Afrika odolává díky svému vrozenému talentu „nestratit podobu“) a náš milý Žlutý Teror vypomáhá pravým asiatům před atreidskými asiaty donedávna v Čechách, teď už nově na celém světě (máme povolení od FBI pro neskonalou prokorumpovanost paranoidní republiky české)! Pic, parta HIC!!!
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


=(o;) místo pro hosta: pro naše zahrační schůzky na nejvyšší úrovni (;o)=--- (c)20'23 MICKEYsoftware pro Státní Tajnou Bezpečost (STB) ---