Motto: [2023-12-23 01:00 GMT+1(+2_in_summer_(doma)-(21.7.2020 15:38:41.212) (;o) )] V časech Manatiných a Gandalfově, - známého toho páru s oddělenými ložnicemi - , kdy vládne Institut Falešného Krále rukou pevnou a neodvolatelnou, jsou policisté v podstatě pouze volavkami!!! nick_name: http://www. Saruman.name

... zmateni?! Dočíst, prosím, až dokonce, možná bude jasněji z hlediska strategie a pochopení ...tohoto... a jiných Světů... Sir Vojtěch v.r.


(Emiši - nikoli strach z myši!)Motto moderní, leč malé, ČR:
Když budem poslouchat velké sráče,
budeme jenom malý sráči!!!Zpráva dne:
1/2 nakoupených psychia. léků v PN Dobřany jde na černý trh!!!
Tyto Insignije jsou navrženy jako nové vojenské insignije České Armády podle vlajky fotbalového klubu Slávie, kteroužto chápu jako původní Českou vlajku, vycházející ze slovanské vlajky, a Rudá hvězda (či pentagram!) značí
Manatin boj!


--- centrála pro boj s organizovaným zločinem ---

--- odbor žlutý teror ---

--- k.o. Emiši ---

--- zpráva šéfa ---
--- k.o. Madam Butterfly ---

Upozornění právně nevidomým: Upozorňuji na vyznění tresního zákoníku ČR ve smyslu udání a spoluúčasti: Pokud neudáte trestnou činnost, o níž vám soud doloží vědomí, jste spoluviník se sazbou většinou poloviny trestu viníka odsouzeného za čin spáchaný!!! ;oB
Malá škola organizace v jednoduchém podání: Když a se spojí s b, aby ublížili c - není to organizace. Když a se spojí s b, aby komplotovali na c - je to organizace. Když a se spojí s b, aby invokovali c - není to organizace. ;oB
1.11.2023 v ranních hodinách začala kýžená a všemi slušnými matkami žádaná akce „Kolovrat“ namířená proti zneužívání dětí ve velkém. Své svěřence „půjčené“ Ásií bránil vlastním nahým tělem dokonce i p. Kalousek s tím, že má z nás tzv. zvýšenou imunitu (jak je v Čechách dnes ostatně zvykem)... ;o)
6.11.2023 v ranních hodinách začala kýžená a všemi slušnými IŤáky žádaná akce „Give me your handy!“ namířená proti prodávání dat zákazníků SW firem. Své svěřence „půjčené“ skze E.U. brání vlastním nahým tělem dokonce i p. for then L. s tím, že má z nás tzv. zvýšenou imunitu (jak je v E.U. dnes ostatně zvykem)... ;o)


... a pak, že to nepůjde, PČR... ;o)--- Kontakt(YS): ---
--- mobil a ústředna: +420 605 599 888 (*42) ---
--- e-mail: pilsen.ys@statni-tajna-bezpecnost.cz ---

--- Kontakt(Emiši): ---
--- tel. a ústředna: +55 222 311 641 ---
--- e-mail: rio.emishi@statni-tajna-bezpecnost.cz ---Poděkování: [2024-01-12 08:30 GMT+1] Na naše zveřejněné telefonní číslo v Riu de cha Neiru nám kromě nadávek žlutých bastardů a jejich přívrženců, kteří obchod s Ásií používají jako krytí své kriminální činnosti, chodí i mnoho pozitiv. Co se týká pravomocí od lidí, protože kriminálníci ti žádné dáti nemohou - ani vzít ;o) -, tak jsme jako odbor CpBsOZ Žlutý Teror k.o. Emiši asi momentálně v pravomocích výše než policejní president a president dohromady. To víte, maminky se o své ratolesti bojí a president, či pochůzkář, jim asi nepomůžou. Jak já říkám: „A pak volejte 112!!!“ ;o) CID, Reverend - MI5, Itsbull


--- smlouva mezi sociální službou a odborem žlutý teror ---
-
--- tzv. QUEER DEAL ---

Obě strany se zavazují všemožně prosazovat „cestu Vyšegrádské Čtyřky“ a nikdy neslevit s cesty takto vytyčené Zákonem Starým, tedy zákonem segregace. Dále se zavazují, touto oficiálně tajnou smlouvou, všemožně zabránit zneužívání života - tak, jak to Bůh či Císař dovolí, a toto se zavazují plnit bez ohledu na své blaho. Projekty bude navrhovat Počítač Matrix s.r.p. na adrese www.santa.com (do 31.12.2024 v testovací režimu učení - ale pak už poslouchat ;o) ), tak jako se starat o běžné psychické zdraví, vy alkoholici, jedince ve zdravější a zdravější společnosti. Je nad Slunce jasné, že toto můžeme vykovati jen do příštího pádu Slunce, tedy konjunkce sfér. Za sociální službu prohlašuji, že výměnou za beztresnestnost, tedy moci světčit výměnou, což je u státního zaměstnance nepřípustné, souhlasí jako taková a nadnárodně.
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-07 11:05] ... právě nyní se nacházím u Českého Ústavního Soudu ve zrychleném řízení ve věci zneužití sociální věci (je sporné, a při soudu o tom anthropologicky přemýtám, jestli těm sockám vadí víc případ „Kolovrat“ nebo případ „Give me your handy!“) přesto, že jsem bránil vlast tak, jak mi president, nejvyšší velitel všech vojsk, nařizuje a kontroluje ono. S toho si vemte poučení milé děti a nehrajte si na Batmany, ještě stále vládne buržoazie - tedy teror žroutů masa!!!!
... a proto páši sebevraždu Světa nocí dlouhých nožů (miliónem útoků dívek do 18-ti nožem na své příbuzné) (heslo dne je - kudlu najdeš v kuchyni - když nefungujou soudy, Batmane) (proto ho tak nesnášíte? - you motherfuckers) (:"Vím, trestat je lidské, bum, bum, bum, ale odpouštět božské, sakra, zase pozdě...":) Černý Král (jako má uniforma... ... přebírá admin webu Bílý Král, majitel Bílé Katany, velmistr NETERY, tedy C:du, SaTaN
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-09 08:54] ... a po zrávách od lásek našich jsme, poprvé hrdě, všichni členové Emiši, cca 1800 hlav bojovně naladěných, emigrovali dnes v ranních hodinách soukromými letadly do Rio de cha Neira, kde budeme vykonávat povinnosti státem nám uložené v dobách, kdy jsme ještě byli Češi. - Stádo do chumlu - péro od VUMLu!!!! ;o) pic SaTaN ... třeba se tady poserte, ale posvátně, ty připíčenej vampýrku Zemane... ;oQ
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-20 09:20] ... a kdyby vám vaši zkorumpovaní fízlové nepomohli na 112 nebo 911 volejte emigrovaný tým českého Emiši, kde se to děje, na čísle +55222311641. Děkuji za pochopení.
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.

P.S.: Proč by nemoh' emigrovat policista a zůstat funční, když máme na tomto světě psychiatra ženu, že pí. Štolfová?, vrchol sado-masochismu...


[2023-11-24 18:17] Napadla mne zajímavá teze a mohla by být náplní nového odboru, když starý musel emigrovat. Nazvěme nový třeba Yellowstone.
Takže náplň: Když každý bude ocele - dobudeme jetele!!! ... i tele... ;o)
bývalý hacker-ITspec našeho odboru White Rider, nynější... MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-26 12:00] Z historie centrály pro boj z organizovaným zločinem dle fylologické hypotézy Sira Vojtěcha v.r.: Centrála pro boj z organizovaným zločinem je v podstatě a vždycky byla ve své podstatě fylozofickou odnoží pravého anarchismu, právě proto, že popírá, trestá a stíhá takové organizace jako je např. Institut falešného Krále a jim podobným „nenuceně“ nenuceným. ;o)
Můj názor je, že se mysky vah neustále převažují, ale můžu s klidem prohlásit, dle své hypotézy, že centrála to drží pod palcem a nechává Institut prostě proběhnout v předem připravených mantinelech. Toť vše k běžné policejní práci...
Nemáte pocit, pane Fiala, že jste poslední dobou zažil film Mechanický Pomeranč?! Je to fízl, ten Váš vězeň je to fízl!!!! Ale mě to nesere... A proto nás už nemáte!!! Emiši, White Rider, Madam Butterfly
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-11-28 11:45] Myslím, že musím filologickým podkladem vysvětlit jméno a poslání odboru CpBsOZ Žlutý Teror: Věc atreidtská je večná, věřte, že Češi jsou poddaní Harkonenští. Velikost, sklad a různorodost planety Země je vytvotvořena jako nedobytná Kan-Li pevnost - z hlediska dobytí z Vesmíru, pokud jste o tom někdy reálně, např. po shlédnutí filmu Duna, režie David Lynch, podle knihy Frank Herbert: Duna, přemýšleli. Věc Atreidská je věčná, jako náš hack u nich ;o). Není to nic menšího, než-li zničení umění života a kultúry vlády, tedy umění Kan-Li i s jejich domovinami. Tento souboj je starý jako spor Kung-Fu a Kan-Li o jednotu duše národa...
Náš hack nezajišťuje nic jiného, než-li to, že takový sráči, jako jsou Atreidi, si dovolí zaútočit na takové hovado jako je Kan-Li Vesmír a brát to ještě sofistikovaně. ;o)
... i zaútočili, přišli na to, že jejich plán má díru, protože jejich počítač předpokládal asi tak 4x menší planetu, jako z Douglase Adamse, že? To víte hackři - ty nejvyšší budou stále nejvýše, protože existuje tzv. kontinuita, tak se Kan-Li pokouší držet aspoň kultúru vlády antentátem (zlatá kulka sicilská). Po prohře útoku jsme je strategicky zajali, dle Kan-Li, s tím, že jsou kultúrní a nechtějí ztratit svoji kontinuitu - uznali prohru a začal přátelský souboj o nový začátek příště - při další pádu Slunce, tedy konjunkce sfér.
Ale vraťme se k našemu názvu: Znamená to, že Atreidi, vláducí na smlouvu prohry s Kan-Li Evropě, ovládají více či méně okatě Ameriku a Ásii (Afrika odolává díky svému vrozenému talentu „nestratit podobu“) a náš milý Žlutý Teror vypomáhá pravým asiatům před atreidskými asiaty donedávna v Čechách, teď už nově na celém světě (máme povolení od FBI pro neskonalou prokorumpovanost paranoidní republiky české)! Pic, parta HIC!!!
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-12-19 20:00] Hypotéza o případech výše uvedených: Skutečnost, že jsem uveřejnil tato slova, jak radí vyšší učení revanšismu a demagogie ze stranických škol (tovíte - ve mě je ještě 3 roky v KSČ (od svých 8 let, jakožto budoucí šéf STB, až do svých 11-ti, kdy přišel převrat a moje panování až do mého rozloučení, kdy jsem zjistil, že jsem hacker odboru k.o. Emiši, a plně se tomuto začal věnovat...)), vede k tomu, že jste mé spolupracovníky, protože jsem Nepřítel buržoasie, přes všechno nevypátrali, ale ba co víc - vypátrali jste svoje spolupracovníky, o kterých Vám „pseudoÁsie“ ještě neřekla... ... a můžu to s klidem říci, protože z teorie revanšismu vyplývá, že toto si už zpětnou poznámkou (engl.trans.: backwards note) poslat nemůžete. Bordel co? My máme minulost!!!
Zatímco se poslední moji spolupracovníci asi před půl hodinou odlepili z letišť Evropy. Pro svého šéfa jsem v nastalém zmatku z mé zprávy (protože správný hacker kormidluje ostatní, tím že je nejvíce hacknutý...) získal přes 2 milióny zatykačů a povolení k prohlídce, které se ještě před pár týdny opravdu nedali sehnat... ... pro polityky jsou Vánoce Silvestra '23-'24 opravdu, opravdu, černé!!! ;o)
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2023-12-23 22:00] Hypotéza o případu střelby na fylosofické fakultě v Praze: Aneb akce „Díra“ naší milované kontrarozvědky, tedy STB, nikoli StB (bylo to tehdy těžké ;o) ), kdy a proto se dějí věci pozpátku v realitě, která odporuje Kan-Li řešení - seslání v čase cca o 50 let (nikdy né přesně) - , aby, a o co jde nyní, proběhl souboj o pád Burzy a elektro-magnetického signálu a bylo dokonáno. Zemi máme jen jednu, tak si ji važme, a neklaďme odpor.
„Odpor je marný - budete asi milováni!!!“ Borg ve jménu růže a Kan-Li. ;o)
Ve jménu vytyčené myšlenky Pilsen DC jsme inkriminované ostatky Jana Pavla II., které se shodou okolností právě onde zkoumali, nahradili falsem. Ono když se vám po republice procházejí hajzlové, co si budeme podídat o civilních tajných, že?!..., tak není vyhnutí... Víte mi vojáci máme takové rčení o píli na zbrani, zblázněném civilovi a nutnosti vládnout realitě za každou cenu... Já držím Neteře onu pomyslnou štafetu moci a hraju to na policejní stát... ;o)
Vězte, že ostatky pitvané onde, jsme prostě nahradili. A z teorie božského principu a chaosu vyplývá, že když je někde velký průser - činil voják. Lidem se totiž jinak daří!!! Tak na „zelený mozky“ - jsme zas o něco dál... ;oB
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2024-01-07 18:45]
Slíbené hara-kiry!


[2024-01-11 11:00] Pro bestiálnost růžovým vlastní a malomocnost mé šéfky a kolégia prohlašuji Emiši za nikdy neuskutečněné pro své Stvořitele. Rozpouštím je nyní, a utvářím je pod křídly CID také pod k.o. Emiši. Placku, která mě měla posrat a kvůlivá ničemu jinému nebyla jsem dnes v noci vrátil a stydím za to, že jsem kdy byl Čechem, opravdu - to nevstahuji, ani nevyžaduji po svých kolezích, či podřízených v Yellowstoneu. Promiňte mé zahraničí. Už jse velkej kluk, provedl jsem jedno velké vítězství!!! Děkuji všem superb lbům... ;o) černý
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2024-01-11 14:30] Nyní po týdením tréningu tajemství NinjiTsu získaných tajným tréningem ve vězeních českých od našich mistrů, taky mě, mimochodem naše Útočná Skupina se jmenuje Hungry Horác, nebo Horaac, (nás, mistrů NinjiTsu). Jak říkáme: „Jsou zbraně přítomny?! Je to jednomyslné!!!“ Aspoň tak by se dal popsat pocity získané našimi pobyty v českém vězení průměrně od roku 2000 do roku 2023, kdy k.o. Emiši mne s vězení vysvobodili, protože bych za tyto stránky dostával od zkorumpovaných bachařů hrozné „kapky“. To byl ovšem velký problém, oddělení se hájilo tím, že jdou zachránit svého hackera na kterého „ušili“ samé „pěkné“ případy, a on je to problém... ... a začalo se zatýkat. Přeji pěkný den...
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


[2024-01-12 23:45] Před pár minutami zkončilo zatýkání Královských, neboli tzv. King Questu. Byl to ode mne rekord hodný Guinessovi Knihy Rekordů 2 300 000 nesehnatelných (protekčně zakomplexovaných) zatykačů a povolení k prohlídce. Na zdraví, todle se musí zakalit, jako že se muslimskej radikál jmenuju ;o) ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍJÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ bum, bum, bum ...
MI5 krycí jméno: ItsBull - Sir Vojtěch v.r.


=(o;) místo pro hosta: pro naše zahrační schůzky na nejvyšší úrovni (;o)=---
--- (c)20'23-2024 MICKEYsoftware ---
--- pro Státní Tajnou Bezpečost (STB) ---