(STB - nikoli StB)
Tyto Insignije jsou navrženy jako nové vojenské insignije České Armády podle vlajky fotbalového klubu Slávie, kteroužto chápu jako původní Českou vlajku, vycházející ze slovanské vlajky, a Rudá hvězda (či pentagram!) značí
Manatin boj!


--- Státní Tajná Bezpečnost ---

- Tajná Zpráva iCCX-001-01-001 -

Mam to!!!! Vole, jdeš dál... Meernnell v.r.
--- Kontakt: +420 605 599 888 ------ (c)20'23 MICKEYsoftware pro Státní Tajnou Bezpečost (STB) ---