(STB - nikoli StB)
Tyto Insignije jsou navrženy jako nové vojenské insignije České Armády podle vlajky fotbalového klubu Slávie, kteroužto chápu jako původní Českou vlajku, vycházející ze slovanské vlajky, a Rudá hvězda (či pentagram!) značí
Manatin boj!


--- Státní Tajná Bezpečnost ---

- Moratorium Martina Meeky -

Mgr. antropologie Martin Meeka je slavný Římský autor (píše ve staré latině), cítí se být morálním autorem, který schovívavě neschvaluje dnešní dobu a jak on říká, šíří Bright Kan-Li. Původně je z Čech, kde těžce mezi buržousty u moci, kteří zatím, jak oni říkají, neumí žít, vystudoval antropologii - v manýrech maloměstských, aby se hnedle nehnul z kanceláře ve velkoměstě Římě. Vydává výhradně u vydavatelství Cossiny a těší se velké důvěře smetánky (... bez moci, protože všichni čekáme, až zločinci pustí otěže nudou ;o) ). Ale to jen tak na okraj, teď k moratoriu:
Vyzývám tímto všechny pravověrné, jak husitstvím, tak Junákem, že nyní měníme mi, kteří jsme v minulé epoše (před časy Velkého Dělnického Hnutí a zrady, kterou si na sebe Kan-Li vždy připravuje a zde v prvotním hříchu vždy soudí) vládli, historii a zveřejňujeme oficiálně (berte jako zprávu vyšších (uppers)), že to, že jsou vám ostatní země podřízeny je jenom předklad soudu z minulé epochy a z toho plynoucí dohoda o neútočení a nežalování, nebo, že časový hack funguje s naším přispěním (Matrixu s.r.o.) a nikdy, podotýkám s kvérem u hlavy, klidně, své, nikdy ho neovládali, nebo přes to všechno, že buržoasie má výsledek, který je povrzuje a mé teze vyvrací, ale myslím, Vážení a Zlatí, že je ono povtrzení onen předklad hvězdného soudu a z artefaktu, pro vás vzácného, také může vyskočit soudce v podobě barové tanečnice. ;o) Ťoť vše, přeji krásný zbytek života, buržousti, i...

[Povinný proslov!] [DOWNLOAD]

[Upozornění reality umělecké!] [DOWNLOAD]

[Přiznání U'SLÁMY!] [DOWNLOAD]

[hra51!] [DOWNLOAD]

[Project Mostradámus to Nostradamus!] [DOWNLOAD]

[cell. a cell 23'23!] [DOWNLOAD]

[Přednáška časovost a časové majáky!] [DOWNLOAD]

--- Kontakt: ---
--- mobil a ústředna: +420 605 599 888 ---
--- e-mail: plzen.dc@statni-tajna-bezpecnost.cz ------
--- (c)20'23-2024 MICKEYsoftware ---
--- pro Státní Tajnou Bezpečost (STB) ---